Logistik

Marknadsföring

Kommunikation

Logistik

Organisation

En extra resura precis när du behöver det

Flexibilitet och resultat

Logistikflödet har i och med e-handelns genombrott tagit klivet fullt ut att bli en del av kunderbjudandet. En fullgott fungerande leveransapparat är en förutsättnign för att ens komma på fråga som kundens val,  och kan rätt skött innebära en betydande konkurrensfördel. Fokus har flyttats från flöde och transporter till kundens förväntningar på leveransen, samtidigt som kostnader och administration måste hållas rationella.

Objektiv utvärdering

Det första steget mot en logistik i världsklass är  att analysera kundens förväntningar och konkurrenternas erbjudanden för att skapa ramarna för systemet. Därefter identifieras vilken kostnadsdrivande flödesenhet som ska användas för att utvärdera och förbättra  logistikkedjan. När dessa förusättningar är på plats kan en process av ständig förbättring påbörjas genom att sätta upp mätetal baserat på flödesenheten och löpande följa upp förbättrande åtgärder genom mätetalen.