Kommunikation

Kommunikation

Marknadsföring

Logistik

Organisation

Rätt kanal i rätt tid

Precision

Kommunikationsområdet har förändrats mycket de senaste åren. Vi har gått från att ha ganska ensidig nyhetsrapportering, där några få äger kanalerna, till sociala medier där vi är många som tillsammans procucerar och reproducerar innehåll. Att orientera sig i detta nya medielandskap, som till stor del har en ny logik, kan vara svårt. Det gäller att skapa den egna kommunikationsrymden och att äga den. Vi har erfarenheter från arbete med både traditionella- och sociala medier. Det finns stor utvecklingsprotential inom sociala medier.

Men hur fokuserar man sin kommunikation? Det gör man genom en tydlig strategi, relevant kanalval och att fokusera på rätt målgrupp i rätt tid. I en inledande fas tittar vi tillsammans på var ni står i dag, var ni vill och vilka resurser ni vill lägga i ert arbete. Med utgångspunkt i detta ger vi sedan råd om vilka kanaler ni bör satsa på och i vilken form. Sedan kommer uppstartsfasen då vi hjälper er igång även kan vara en partner under den tid ni behöver för att känna att det flyter på ordentligt.

Kanalval och timing