Om oss

+46-735 11 91 08

jonerik.backstrom@cosin.se

helene.backstrom@cosin.se

+46-735 11 91 05

Konsultprofil Jon-Erik Bäckström


Jon – Erik har sina rötter inom logistikens flöden av information och varor vilket fortfarande hans främsta inriktning. Med över tio års samlad chefserfarenhet inom logistik har han en god vana av analyser, effektivisering förändringsarbeten, processer och ledningsarbete. Helhetsperspektivet på verksamheten, vikten av tydliga processer och nyckeltal som förstås och accepteras av organisationen är typiska frågor som hamnar i fokus när Jon – Erik tar sig an ett uppdrag.


Jon –Erik är beslutsför och fokuserad med en tydlighet som uppskattas av hans omgivning. Genom rak kommunikation bygger han snabbt förtroende hos en ny organisation och hittar handlingskraftiga vägar framåt med tyngdpunkt på tydliga, mätbara resultat.


Konsultprofil Heléne Bäckström


Heléne brinner för kommunikation och berättande i olika former. Att man väljer rätt kanal och rätt medie för den målgrupp man vill nå och det budskap man vill få ut är avgörande. Därför är målgruppsanalys och val av kanal ett av hennes starkaste verktyg. Heléne har erfarenhet från större organisationer och har jobbat med webb, i sociala medier och med filmproduktion.


Behöver ni en strategi för sociala medier, en film som presenterar er verksamhet eller en plan för hur ni ska gå vidare med att skapa er kommunikation så kan Heléne komma in som inspiratör för att hjälp er vidare i er process.Målgruppsanalys

Kanalvalsanalys

Sociala medier

Strategiarbete


Konkurrentanalyser

Beslutsunderlag

Lanseringar

Strategi

Lönsamhetsanalyser

Processutveckling

Lagerstyrning

Affärssystem

Optimering


Kompetensanalyser 

Förändringsledning

Konflikthantering 

Coaching